Lunapark | Konular | Kitaplar

Tabiatı Koruma Alanı

Zonguldak Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Batı Karadeniz Bölgesinde, Zonguldak ili, Yenice ilçesi, Bolkuş sınırları içerisindedir. Saha;334 Ha. alanı kaplamaktadır.

Ulaşım: Zonguldak-Ankara Devlet karayolunun Sapanca'dan ayrılan 41 km yol ile ulaşılmaktadır.

Özellikleri: Çok çeşitli ağaç,ağaçcık ve çalının yer aldığı nadir bir ekosis-tem özelliği taşıması, olağanüstü boy ve çapta porsuk (Taxus baccata), fındık (Corylus colurna) ve dişbudak (Fraxius excelsion) bulunması, aralarında nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilir türlerinde yer aldığı eşsiz yaban hayvanları topluluğuna sahip oluşu özelliklerini oluşturmaktadır.

Zonguldak Çitdere Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Batı Karadeniz Bölgesinde, Zonguldak ili, Yenice ilçesi, Şekermeşe ve Dibekyanı mevkiinde yer almaktadır. Saha 72.15 Ha. dır.

Ulaşım: Sahaya Zonguldak-Ankara devlet karayolu Yeniçe sapağından ayrılan 45 km.lik yol ile ulaşılabilir.

Özellikleri: Çok çeşitli orman ağacı türlerinin bir arada bulunduğu eşsiz bir ekosistem özelliği, Istranca meşesi (Quercus hartwvissiana) nin dünyada eşine ender rastlanan boy ve çaptaki örneklerinin varlığı, aralarındaki nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerinde yer aldığı eşsiz yaban hayvanları topluluğuna sahip olması özelliklerini oluşturmaktadır.

Sinop Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Batı Karadeniz Bölgesinde, Sinop ili, Merkez ilçesi,Abalı Köyü sınırları içerisindedir. Saha 78.5 Ha.dır.

Ulaşım: Saha;Sinop -İstanbul Devlet Karayolunun 17. km.sinde ve bu yolun kenarında yer almaktadır.

Özellikleri: Deniz kıyı, kum, göl sulak sahası ve orman ekosistemlerinin bir arada bulunması, çok sayıda su kuşu ve yırtıcı kuşlar ile karaca, vaşak, toy, kuğu gibi nesli tehlikeye düşmüş türlerin bulunması, vahşileşmiş yılkı otlarının sahada yaşaması; kayın, gürgen ve meşe karışık ormanının tipik ve nadir örneği elit ve saf dişbudak ormanı bulunması sahanın özelliklerini oluşturmaktadır.

Samsun Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Orta Karadeniz Bölgesinde Samsun ili Çarşamba ilçesi Çınarlı köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Ulaşım: Samsun-Çarşamba devlet karayolunun 8. km.sindedir.

Özellikleri: Avrupa çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz bir alüvyal orman ekosistemidir. Dişbudak (Fraxinus excelsior),meşe(Quercus hartwissiana), dişbudak yapraklı kant ceviz (Pterocarya fraxinifolia), kayacık(Ostrya calpigoliya),kayacılar(Ulmus glabra), doğu gürgeni (Carpinus orientalis), akçaağaç (Acer canpestre)önemli bitki türlerini oluşturmaktadır.

Kütahya Vakıf Çamlığı Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Ege bölgesinde, Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Vakıf köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha;685 Ha. büyüklüğündedir

Ulaşım: Kütahya-Tavşanlı karayolunun 28 km.sinden ayrılan 12 km.lik yol ile ulaşılmaktadır.

Özellikleri: Vakıf Çamlığı eşsiz ve nesli tehlikeye maruz bir karaçam varyetesi olan Ehrami karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasian pyramidata) nın dünya üzerindeki yegane tabii yayılış alanını teşkil etmektedir. Yine yalnız yurdumuzda bulunan bir karaçam varyetesi olan Ebe çamı (Pinus nigra ssp. pallasic var. seneriana) nın varlığı, karaçam ve iki varyetesinin bir arada görülebileceği eşsiz bir ekosistem oluşu, özelliklerini teşkil etmektedir.

Muğla Sırtlan Dağı Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Ege Bölgesinde, Muğla ili, Milas ilçesi -Meşelik köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha 760 Ha. alanı kaplamaktadır.

Ulaşım: Saha Milas'a 23 km., Bodrum'a 25 km., Muğla'ya 81 km. mesafededir.

Özellikleri: Ülkemizde az rastlanır bir tür olan Halep Çamının (Pinus halepensis) nadir bir orman ekosistemi oluşu, zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip bulunuşu özelliklerini oluşturmaktadır.

Sahada Halep Çamı (Pinus halepensis) başta olmak üzere Kızılçam (Pinus brutia), Sakızağacı (Pistacia lentiscus), Pırnal Meşesi (Quercus ilex), Yaban Zeytini (Olea oleaster), Akça-kesme (Phillyrec media), Defne (Laurus nobilis), Laden (Cistus salviifolius), Dağ Çileği (Fragaria vesca), Ardıç (Suniperus nana) bulunmaktadır.

Kütahya Kasalıç Tabiatı Koruma Alanı

Konumu:İç Ege Bölgesinde, Kütahya ili, Domaniç ilçesi, Durabey köyü içerisinde yer almaktadır. Saha;1349 Ha. büyüklüğündedir.

Ulaşım: Sahaya; Domaniç -İnegöl karayolunun 5 km. sinden ayrılan 4 km. lik orman yolu ile ulaşılmaktadır.

Özellikleri: İç Ege Bölgesinde, Çevresi step ekosistem ile kuşatılmış, büyük ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir tabiat parçası olması, kayın karaçam karışık ormanlarının optimum yayılış alanlarından doğal özellikleri bozulmamış bir örneğini teşkil etmesi, kayın ve karaçamın anıt ağaç özelliği gösteren fertlerinin bulunması, zengin bir alt flora ve yaban hayatı potansiyeline sahip bulunması özelliklerini oluşturmaktadır.

Konya Akgöl Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: İç Anadolu Bölgesi'nde, Konya ili, Ereğli ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Özellikleri: Akgöl ve çevresi ihtiva ettiği su kuşu türlerinin çeşit ve miktar itibariyle zenginliği ve içlerinde nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin mevcutiyeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip nadir bir ekosistem göstermektedir. Saha; 6787 Ha. büyüklüğündedir.

Akgöl ve çevresi alüvyal bir sahadır. Aktüel Akgöl, çevresindeki alüvyal ovadan bir kaç metrelik seki eşikleri ile ayrılır. Akgöl, bugün geniş açık aynalardan sazlık kamışlık alanlardan, irili ufaklı çok sayıdaki kum ve çamur adalarından oluşmaktadır.

Kırşehir Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Orta Anadolu Bölgesinde, Kırşehir ili, Merkez ve Mucur ilçeleri, Seyfe Gölü mevkiinde yer almaktadır. Alan; 10.700 Ha. büyüklüğündedir.

Ulaşım: Ankara-Kırşehir - Mucur istikametinde, Ankara-Kırşehir'e 183 km., Kırşehir-Seyfe Gölü 30 km. mesafededir.

Özellikleri: Nesli tehlikeye düşmüş türlerden toy(Otis Tarda) ile, Angıt (Tadorna Ferruyinea) kuşların yaşadığı bir habitat oluşu, nesli tehlikeye düşebilir olarak nitelendirilen flamingo(Phoenicopterus ruber) nun en fazla sayıda bulunduğu başlıca üreme alanlarından birini teşkil etmesi, 167 su kuşu türünün mevcutiyeti, yarım milyonu aşkın su kuşuna sahip oluşu ile uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak nitelendirilmesi özelliklerini oluşturmaktadır.

Kırklareli Saka Gölü Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Marmara Bölgesinde, Kırklareli ili, Demirköy ilçesi, Sivriler köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha; 1345 Ha. büyüklüğündedir.

Ulaşım: Saha, Demirköy'e 26 km. mesafededir.

Özellikleri: Çok sınırlı yayılışa sahip, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan subasar (Alüvyol) ormanları Avrupa çapında nadir ve eşsiz bir örneği ile zengin bir yaban hayatını ihtiva etmesi, sulak saha ve orman ekosistemlerinin yer aldığı bir ekosistemler bütünü olması özelliklerini oluşturmaktadır.

Kızılağaç, karaağaç, dişbudak başlıca ağaç türleri olup, ayrıca meşe, gürgen, kayın, karakavak, akkavak, sögüt, ıhlamur ve ceviz bulunmaktadır.

Kırklareli Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Marmara Bölgesinde, Kırklareli ili, Vize ilçesi, Kıyıköy köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha 329 Ha. büyüklüğündedir.

Ulaşım: Sahaya; İstanbul-Kırklareli Devlet karayolunun Vize sapağından ayrılan bir yol ile ulaşılmakta olup, İstanbul 'a 223 km., Vize'ye 48 km. mesafededir.

Özellikleri: Trakya'nın tek karaçam meşceresine sahip oluşu ile bir orman ekosistemi ve başta karaca olmak üzere çeşitli hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı eşsiz bir tabiat parçası özelliği göstermektedir.

Karaçam, Macar meşesi, sapsız meşe, saçlı meşe, doğu gürgeni, kara gürgen, dişbudak, kayın, akçaağaç, ıhlamur, kızılağaç sahadaki başlıca ağaç türlerini oluşturur.

Kayseri Sultansazlığı Tabiatı Koruma Alanı

Kayseri - Sultansazlığı Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri ili, Develi-Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri, Sultansazlığı mevkiinde yer almaktadır. Alanın büyüklüğü; 3650 Ha. Yay Gölü 1900 Ha.,Kebir Sazlığı 3300 Ha. Sultansazlığı,8350 Ha. Otluk Alan olmak üzere toplam 17.200 Ha.dır.

Ulaşım: Sahaya Kayseri -Niğde devlet karayolunun 62 km. sindeki Yeşilhisar ilçesinden ayrılan 15 km.lik bir yol ile ulaşılmaktadır.

İstanbul Göknalık Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Marmara Bölgesinde İstanbul ili, Beykoz ilçesi Tokat köyü sınırları içerisindedir. Saha; 46.5 Ha büyüklüğündedir.

Ulaşım: Beykoz ilçesine 8 km.,Tokat köyüne 2 km. mesafededir.

Özellikleri: İstanbul'daki tabii olarak yayılım gösteren tek göknar meşceresinin yer aldığı nadir ve tehlike altında bulunan bir ekosistemi özelliği göstermesidir.

Göknar,kestane,ıhlamur,gürgen ve fındık başlıca bitki türlerini oluşturmaktadır.

Isparta Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Akdeniz (Göller Bölgesi) sinde Isparta ili Eğridir ilçesi Yukarı Gökdere köyü sınırları içerisindedir. Saha 1300.5 Ha. büyüklüğündedir.

Ulaşım: Isparta -Eğridir devlet karayolunun 37. km.sindedir.

Özellikleri: Ülkemizde has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesi (Quencus vulcanica) nin gerçek saf sedir ve ardıç ile karıştığı en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir.

Hatay Habibi Neccar Dağı Tabiatı Koruma Alanı

Konumu: Doğu Akdeniz Bölgesinde, Hatay ili, Merkez(Antakya) ilçesi sınırları içerisinde bulunur. Saha; 118 Ha. büyüklüğündedir.

Ulaşım: Saha; Antakya'ya 10 km. uzaklıktadır.

Özellikleri: Saha; kültürel değerler bakımından oldukça zengindir. Bunlardan St. Pierre kilisesi kayalar oyularak yapılmış bir Hırıstiyan Kilisesidir. Hz. İsa'nın ölümünden sonra MS 29 yılında Antakya 'ya gelen St. Pierre burada vaazlar vermiştir. Yine bu alanda yer alan Charon Anıtı ; St. Pierre kilisesinin 200 metre kuzeyinde yer almakta ve mitolojide "Cehennem Kayıkçısı" olarak bilinen haron'un kayalara oyulmuş dev bir büstüdür. Ayrıca St. Pierre kilisesinin içindeki Günahkarlar Hamamı, Antiochos I. tarafından MÖ 3. yüzyılda yaptırılmıştır.